Pošalji SMS poruku u obliku:
"SWING text_poruke" na 6230
Cena oglasa iznosi 150 RSD
* Važi za sve mobilne operatere u Srbiji. Operator usluge Dopler d.o.o.
Logo
Beograd

Pošalji SMS poruku u obliku:
"SWING BEOGRAD text_poruke" na 6230
Cena oglasa iznosi 150 RSD
Važi za sve mobilne operatere u Srbiji. Operator usluge Dopler d.o.o.

061/101-8516 05.04.2024 u 14:57
Par 50+_ trazi iskljucivo par za druzenje Beograd. 061/101-8516
061/101-8516 07.03.2024 u 15:23
Par 50+_ trazi iskljucivo par za druzenje Beograd. 061/101-8516